Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Zgierz

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Menu główne
    URZĄD GMINY (1)
        Komórki Organizacyjne (1)
        Regulamin Organizacyjny (1)
        Ważne adresy e-mail Urzędu (1)
        Dane teleadresowe Urzędu Gminy Zgierz i jednostek organizacyjnych gminy Zgierz (1)
        Pełne dane teleadresowe UG Zgierz (1)
    WŁADZE (1)
        Wójt Gminy (1)
        Zastępca Wójta Gminy (1)
        Sekretarz Gminy (1)
        Skarbnik Gminy (1)
        Rada Gminy (2)
        Sesje Rady Gminy (3)
        Komisje Rady Gminy (3)
        Kluby Radnych (3)
    ZAŁATW SPRAWĘ (1)
        Działalność gospodarcza (5)
        Geodezja i gospodarka gruntami (4)
        Informacja publiczna (1)
        Korzystanie z przystanków komunikacyjnych (1)
        Lokalizacja zjazdu (3)
        Ochrona środowiska oraz Utrzymanie czystości i porządku (6)
        Organizacja imprez masowych (1)
        Petycje (1)
        Podatki (13)
        Pomoc finansowa dla uczniów (4)
        Pomoc społeczna (1)
        Przejazd pojazdu nienormatywnego (1)
        Realizacja zadania publicznego (1)
        Rolnictwo (2)
        Skargi i wnioski (1)
        Sprawy mieszkaniowe (3)
        Sprawy społeczne i obywatelskie (Ewidencja ludności) (7)
        Sprawy wyborcze (5)
        Urbanistyka (7)
        Zajęcie pasa drogowego (11)
        Zaświadczenie o gruntach (1)
        Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (3)
        Zgoda na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (1)
        Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego (1)
    ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA (2)
    PRAWO (1)
        Uchwały Rady Gminy (0)
            kadencja 2002-2006 (418)
            kadencja 2006-2010 (626)
            kadencja 2010-2014 (510)
            kadencja 2014-2018 (549)
        Uchwały RIO (60)
        Rozstrzygnięcia Rady Gminy (0)
            2015 rok (6)
            2011 rok (150)
        Protokóły z Sesji Rady Gminy (0)
            IV kadencja Rady - lata 2002-2006 (27)
            V kadencja Rady - lata 2006-2010 (55)
            VI kadencja Rady - lata 2010-2014 (49)
            VII kadencja Rady - lata 2014-2018 (33)
        Protokóły z Komisji Rady Gminy (0)
            Komisja Budżetu i Infrastruktury Gospodarczej (0)
                V kadencja Rady - lata 2006-2010 (46)
                VI kadencja Rady - lata 2010-2014 (21)
                VII kadencja Rady - lata 2014-2018 (33)
            Komisja Infrastruktury Społecznej (0)
                V kadencja Rady - lata 2006-2010 (40)
                VI kadencja Rady - lata 2010-2014 (21)
                VII kadencja Rady - lata 2014-2018 (36)
            Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska (0)
                V kadencja Rady - lata 2006-2010 (46)
                VI kadencja Rady - lata 2010-2014 (14)
                VII kadencja Rady - lata 2014-2018 (29)
            Komisja Rewizyjna (0)
                V kadencja Rady - lata 2006-2010 (1)
                VII kadencja Rady - lata 2014-2018 (6)
        Zarządzenia Wójta (0)
            2017 rok (158)
            2016 rok (202)
            2015 rok (249)
            2014 rok (159)
            2013 rok (134)
            2012 rok (161)
            2011 rok (377)
            2010 rok (159)
            2009 rok (124)
            2008 rok (136)
            2007 rok (124)
            2006 rok (117)
            2005 rok (144)
            2004 rok (153)
            2003 rok (172)
        Sprawozdania Wójta (0)
            2017 rok (10)
            2016 rok (11)
            2015 rok (12)
            2014 rok (10)
            2013 rok (11)
            2012 rok (12)
            2011 rok (12)
            2010 rok (10)
            2009 rok (11)
            2008 rok (8)
            2007 rok (12)
            2006 rok (11)
            2005 rok (10)
            2004 rok (5)
        Statut Gminy Zgierz (7)
        Perspektywy i Strategia (4)
        Studium i plany zagospodarowania przestrzennego (29)
            Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zgierz (z 2012 r.) (2)
            Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zgierz (z 1999 r.) - nieaktualne i przeniesione do archiwum (3)
    DZIENNIKI USTAW, MONITORY POLSKIE (1)
    GOSPODARKA I FINANSE (1)
        Budżet i sprawozdania (0)
            Budżet Gminy Zgierz na 2017 r. (6)
            Budżet Gminy Zgierz na 2016 r. (8)
                Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zgierz (1)
            Budżet Gminy Zgierz na 2015 r. (0)
                Projekt Budżetu na 2015 rok (25)
                Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgierz na lata 2015-2026 (4)
                Uchwalony budżet na 2015 rok (1)
                Uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zgierz na lata 2015 - 2026 (1)
                Sprawozdania i Informacje z wykonania budżetu (8)
            Budżet Gminy Zgierz na 2014 r. (0)
                Projekt Budżetu na 2014 rok (19)
                Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgierz na lata 2014-2026 (2)
                Uchwalony budżet na 2014 rok (1)
                Uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zgierz na lata 2014 - 2026 (1)
                Sprawozdania i Informacje z wykonania budżetu (9)
            Budżet Gminy Zgierz na 2013 r. (0)
                Projekt Budżetu na 2013 rok (21)
                Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgierz na lata 2013-2026 (3)
                Uchwalony budżet na 2013 r. (1)
                Uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zgierz na lata 2013 - 2026 (1)
                Sprawozdania i Informacje z wykonania budżetu (7)
            Budżet Gminy Zgierz na 2012 r. (0)
                Projekt budżetu na 2012 rok (5)
                Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgierz na lata 2012-2022 (1)
                Uchwalony budżet na 2012 r. (1)
                Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zgierz na lata 2012 - 2022 (2)
                Sprawozdania i Informacje z wykonania budżetu (8)
            Budżet Gminy Zgierz na 2011 r. (0)
                Projekt budżetu na 2011 rok (20)
                Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zgierz na lata 2011-2017 (1)
                Uchwalony budżet na 2011 r. (1)
                Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 - 2022 (1)
                Sprawozdania i Informacje z wykonania budżetu (6)
            Budżet Gminy Zgierz na 2010 r. (0)
                Projekt budżetu na 2010 rok (17)
                Poprawki do Projektu budżetu na 2010 rok (2)
                Uchwalony budżet na 2010 rok (1)
                Sprawozdania i Informacje z wykonania budżetu (6)
            Budżet Gminy Zgierz na 2009 r. (0)
                Projekt budżetu na 2009 r. (23)
                Uchwalony budżet na 2009 rok (1)
                Układ wykonawczy budżetu Gminy na 2009 rok (1)
                Sprawozdania i Informacje z wykonania budżetu (5)
            Budżet Gminy Zgierz na 2008 r. (0)
                Opinia RIO (1)
                Projekt budżetu na 2008 rok (20)
                Uchwalony budżet na 2008 rok (1)
                Układ wykonawczy budżetu Gminy na 2008 r. (1)
                Sprawozdania i Informacje z wykonania budżetu (5)
            Budżet Gminy Zgierz na 2007 r. (0)
                Uchwalony budżet na 2007 r. (2)
                Sprawozdania i Informacje z wykonania budżetu (3)
            Budżet Gminy Zgierz na 2006 r. (0)
                Uchwalony budżet na 2006 r. (1)
                Sprawozdania i Informacje z wykonania budżetu (4)
            Budżet Gminy Zgierz na 2005 r. (0)
                Uchwalony budżet na 2005 r. (1)
                Sprawozdania i Informacje z wykonania budżetu (1)
            Budżet Gminy Zgierz na 2004 r. (0)
                Uchwalony budżet na 2004 r. (1)
                Sprawozdania i Informacje z wykonania budżetu (1)
            SPRAWOZDANIA Rb (0)
                2017 rok (3)
                2016 rok (21)
                2015 rok (21)
                2014 rok (34)
                2013 rok (21)
                2012 rok (20)
                2011 rok (20)
                2010 rok (11)
                2009 rok (12)
                2008 rok (6)
                2007 rok (6)
        Podatki i opłaty (7)
        Mienie Komunalne (9)
        Sprzedaż Mienia (1)
        Dzierżawa Mienia (1)
        Zamówienia Publiczne (1)
        Oferty Inwestycyjne (0)
        Wykaz ulg (m.in. umorzeń) (9)
        Interpretacje podatkowe w sprawie naliczania podatków (4)
    KONTROLE (4)
        Protokoły Kontrolne Komisji Rewizyjnej z 2015 roku (8)
        Protokoły Kontrolne Komisji Rewizyjnej z 2016 roku (7)
        Protokoły Kontrolne Komisji Rewizyjnej z 2017 roku (7)
    SOŁECTWA (1)
        Wykaz Sołectw (1)
        Statuty Sołectw (1)
    EDUKACJA (2)
        Szkoły Podstawowe (7)
        Regulaminy (1)
            Statuty szkół (1)
    POMOC SPOŁECZNA (0)
        Aktualności (10)
        Informacje Ogólne (8)
        Statut GOPS (3)
        Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych (2)
        Formy działania GOPS (5)
        Punkty Pomocy Społecznej (1)
        Jak uzyskać pomoc (1)
        Świadczenia Rodzinne (7)
        Fundusz Alimentacyjny (3)
        Stypendia szkolne (8)
        Projekt: Aktywność społeczno – zawodowa gwarancją bezpiecznej przyszłości (17)
    KULTURA (1)
        Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej GCKSTiR) (1)
    GOSPODARKA, USŁUGI KOMUNALNE, ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI (1)
        Opłaty i Regulaminy (3)
        GZK - w szczegółach (8)
        NOWE ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI W GMINIE (7)
            Selektywne zbieranie odpadów (1)
            Rejestr Działalności Regulowanej i Rejestr Zewoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych (2)
            Deklaracje ważne! (1)
            Prawo (w tym Regulamin utrzymania czystości i porządku...) (1)
            Płatności (1)
            Harmonogram odbioru odpadów (w tym odpadów wielkogabarytowych, elektycznych, elektronicznych, zużytych opon) ważne! (1)
            Komunikaty (8)
        Komunikacja gminna (1)
        Inne Podmioty (1)
    ŚRODOWISKO I JEGO OCHRONA (8)
        2009 rok (0)
            Decyzje o wycince drzew (Karty typu B) (460)
            Decyzje środowiskowe (1)
        2010 rok (0)
            Decyzje o wycince drzew (Karty typu B) (425)
        2011 rok (1)
            Decyzje o wycince drzew (Karty typu B) (503)
        2012 rok (1)
            Decyzje o wycince drzew (Karty Typ B) (338)
        GMINNY PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA (2)
        Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest (4)
        Informacje Gminy Zgierz na EKOPORTALU w Ministerstwie Środowiska (1)
    WYBORY/REFERENDA (0)
        Wybory 2005 (1)
            Obwieszczenia (1)
            Komunikaty (0)
            Obwodowe Komisje Wyborcze (1)
        Wybory 2006 (0)
            Obwodowe Komisje Wyborcze (1)
            Informacje Gminnej Komisji Wyborczej (9)
        Wybory 2007 (0)
            Obwieszczenia (2)
            Komunikaty (3)
            Obwodowe Komisje Wyborcze (1)
        Wybory 2009 (1)
        Wybory prezydenckie 2010 (15)
        Wybory samorządowe 2010 (40)
        Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2011 rok (23)
        Obwieszczenia (1)
        Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014 rok (27)
        Wybory samorządowe - 2014 rok (69)
        Wybory prezydenckie 2015 (32)
        Referendum ogólnokrajowe 2015 (19)
        Wybory parlamentarne 2015 (22)
        Wybory uzupełniające do Rady Gminy Zgierz - 2016 (21)
    PRACA W URZĘDZIE I JEDNOSTKACH PODLEGŁYCH (1)
        Ogłoszenia (67)
    INNE INFORMACJE (1)
        Oświadczenia majątkowe (0)
            Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (45)
            Oświadczenie majątkowe złożone w trakcie 2016 roku (8)
            Oświadczenie majątkowe za 2015 rok (48)
            Oświadczenia majątkowe złożone w trakcie 2015 roku (8)
            Oświadczenia majątkowe za 2014 rok (45)
            Oświadczenia majątkowe złożone na początku kadencji 2014 - 2018 (17)
            Oświadczenia majątkowe złożone w trakcie 2014 roku (16)
            Oświadczenia majątkowe za 2013 rok (41)
            Oświadczenia majątkowe za 2012 rok (40)
            Oświadczenia majątkowe złożone w trakcie 2012 roku (2)
            Oświadczenia majątkowe za 2011 rok (43)
            Oświadczenia majątkowe za 2010 rok (43)
            Oświadczenia majątkowe złożone na początku kadencji 2010 - 2014 (16)
            Oświadczenia majątkowe złożone w trakcie 2010 roku (19)
            Oświadczenia majątkowe za 2009 rok (42)
            Oświadczenia majątkowe złożone w trakcie 2009 roku (3)
            Oświadczenia majątkowe za 2008 rok (41)
            Oświadczenia majątkowe złożone w trakcie 2008 roku (2)
            Oświadczenia majątkowe za 2007 rok (40)
            Oświadczenia majątkowe za 2006 rok (42)
            Oświadczenia majątkowe złożone w trakcie 2006 roku (31)
            Oświadczenia majątkowe za 2005 rok (38)
            Oświadczenia majątkowe za 2004 rok (38)
            Oświadczenia majątkowe za 2003 rok (43)
            Oświadczenia majątkowe za 2002 rok (44)
            Oświadczenia majątkowe złożone w trakcie (1)
        Ogłoszenia (126)
        Komunikaty (4)
        Nr konta bankowego UG Zgierz (1)
        Przetargi (1)
        Rejestry, Ewidencje, Wykazy (9)
        Wykaz kąpielisk w Gminie Zgierz (1)
        Archiwa (w tym Archiwum UG Zgierz) (1)
        Obwieszczenia, Zawiadomienia i Decyzje (213)
        Komunikacja gminna (1)
        Różne sprawozdania (4)
        System Informacji Przestrzennej (1)
        Zgromadzenia (1)
        Wzory pism (1)
        Informacja nt. podań skierowanych do Wójta Gminy Zgierz (1)
        Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego (1)
        Petycje (1)
            2017 (0)
            2016 (3)
    ZAMÓWIENIA PUBLICZNE (0)
        Przetargi (0)
            2017 (22)
            2016 (14)
        Zamówienia (8)
        Oferty (0)
        Plan postępowań (1)
    OFERTY GMINY (0)
        Oferty i przetargi dotyczące sprzedaży nieruchomości (33)
        Oferty i przetargi dotyczące wynajmu i dzierżawy (14)
        Oferty i przetargi dotyczące mienia ruchomego (0)
        Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia (1)
        Pozostałe oferty i przetargi (3)
        Lista rzeczoznawców majątkowych (1)
    RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO (5)
    Redakcja (1)
    Instrukcja obsługi (1)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij